Runningtherapie Baarn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij een Privacy Verklaring ontwikkeld waarin staat hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voornaam en achternaam
  • Geslacht en geboortedatum
  • Adres en telefoonnummer
  • Emailadres en IP adres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Bankgegevens

Wij vragen uw toestemming om deze persoonsgegevens voor de verwerking van onze administratie te gebruiken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt met als doel u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Zonder uw toestemming worden uw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekt tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij maken geen gebruik van een externe partij om de administratie te verwerken.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Voor personen jonger dan 16 jaar geldt dat wij altijd een schriftelijke toestemming vragen aan de ouders/verzorgers om persoonsgegevens te verwerken.

Alle personen die namens Runningtherapie Baarn van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Alle gegevens die zijn genoteerd tijdens de intake worden gedurende de looptijd bewaard. Deze gegevens/aantekeningen worden niet in een computersysteem verwerkt. U heeft altijd recht op inzage of verwijdering van deze gegevens. Na de looptijd wordt de verkregen informatie/aantekeningen betreffende deze intake vernietigd.  

Wij gebruiken functionele cookies voor technische functionaliteit van de website.  Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeven wij geen toestemming aan u te vragen. We maken gebruik van een externe cookie: Google Analytics die het websitebezoek meet.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw gegevens aan ons kenbaar maken.

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Wanneer wij er samen niet uit komen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons